Can Boada - Impremta copisterìa

Retolació vinil

· Ara pot portar la seva publicitat "a sobre" i aplicar-la a superfícies

tan diferents com: vidre, metall, plàstic, etc,..

·
Retolació adhesiva de vinils, tall de texts i logotips en vinil, reclams

publicitaris, pancartes i banderoles.

· Tall de text i logotips adhesius.

·
Vinil màscara, per a retolar amb pintura qualsevol superfície.

·
Pancartes i banderoles fetes amb materials resistens a la intempèrie.

· Senyalització i promoció de productes.


Acabat:

També li podem oferir el nostre servei de muntatge sobre suports lleugers, tant en cartó ploma, PVC, metacrilats, així com emmarcats en alumini. Disposem d'una àmplia gamma de Displays de fàcil trasllat i mínim espai d'emmagatzement.

Des de 1950 al seu servei